Lạc tiên trong dân gian thường được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như: Dây nhãn lòng, cây mắm nêm, dây chùm bao, dây bầu đường, dây đèn lồng… Lạc tiên có tên khoa học là Passiflora foetida L, họ chùm gửi, thường tự mọc ngoài tự nhiên, đặc biệt là